Služby s přidanou hodnotou

Jsme společnost zabývající se finančním poradenstvím s důrazem na vytváření hodnoty pro naše klienty ve střední Evropě. Do vzájemné spolupráce přinášíme více než 20 let praxe našeho týmu v oblasti fúzí a akvizicí a zkušenosti s více než 1,5 miliardy eur v objemu úspěšně realizovaných transakcí v regionu. Naši klienti jsou kvalifikovaní privátní investoři, soukromé domácí a zahraniční společnosti s motivací růst a vytvářet hodnotu pro svoje akcionáře.

Náš přístup

Dříve než dohodneme základní parametry naší vzájemné spolupráce, důkladně se ujistíme, že chápeme kroky potřebné k úspěšné realizaci našich vzájemných cílů.

V naší práci se obvykle odlišujeme tím, že aplikujeme velmi rigorózní přístup k valuaci a finanční analýze s cílem poukázat a identifikovat různé scénáře hodnoty investičních záměrů našich klientů. Hlídáme si, aby celý proces byl přesně naplánovaný, adekvátně promyšlený a poskytnout nejvyšší kvalitu služeb berouce do úvahy všechny citlivé faktory, které mohou mít negativní dopad na úspěšnost našeho mandátu.

Naše služby

Fúze a akvizice.

V případě, že máte zájem prodat společnost, případně získat novou do portfolia, náš tým odborníků je připravený vám asistovat a komplexně zastřešit všechny fáze transakčního procesu až do úspěšného ukončení transakce.

Oceňování aktiv a valuační služby

Máme bohaté zkušenosti se stavbou finančních modelů včetně scénářů a senzitivity analýz pro naše klienty, tak aby chápali celou tvorbu a jednotlivé komponenty stanovení investiční hodnoty a jejího plného potenciálu v budoucnosti.

Investice do nemovitostí

Naše znalosti a transakční zkušenosti s investicemi do ne movitostí nás významně odlišují od naší konkurence. Aktivní přístup k řízení investicí, realizace hodnoty, naše znalosti a chápání dynamiky realitního trhu jsou často označované jako referenční v této oblasti podnikání.

Expanzní služby

Poskytujeme poradenství pro různé druhy růstového kapitálu od standardních způsobů financování přes bankovní úvěry až po rozvojový kapitál ve formě private equity a mezaninového financování.

Krizový manažment a restrukturalizace

Náš tým je připravený aktivně vstoupit a zastřešit řízení společností v krizi ve formě interim manažmentu. Aktivně se podílíme na řízení cash flow, implementaci finančního reportingu, nastavení transparentní formy výkaznictví rizik a manažmentu z pohledu řízení hodnoty ve společnostech, kde jsme mandátováni. V situacích, kde je to nezbytné, aktivně komunikujeme s věřiteli a ostatními skupinami dotčenými v rámci řešení dané situace.

Kontakt

Upozornění:
Jsme nezávislá společnost poskytující služby finančního poradenství v mezích mandátů našich klientů. Neposkytujeme účetní služby ani služby v oblasti daní a daňového poradenství.

Napište nám zprávu