Služby s pridanou hodnotou

Sme spoločnosť zaoberajúca sa finančným a transakčným poradenstvom s dôrazom na vytváranie hodnoty pre našich klientov v strednej Európe. Do vzájomnej spolupráce prinášame viac ako 20 rokov praxe nášho tímu v oblasti fúzií a akvizícií a skúsenosti s viac ako 1,5 miliardami eur v objeme úspešne realizovaných transakcií v regióne. Naši klienti sú kvalifikovaní privátni investori, súkromné domáce a zahraničné spoločnosti s motiváciou rásť a vytárať hodnotu pre svojich majiteľov.

Náš prístup

Skôr ako dohodneme základné parametre našej spolupráce, dôkladne sa uistíme, že chápeme kroky potrebné k úspešnej realizácii našich vzájomných cieľov.
V našej práci aplikujeme veľmi rigorózny prístup k valuácii a finančnej analýze, ktorej cieľom je poukázať a identifikovať rôzne scenáre hodnoty investičných zámerov našich klientov. Dbáme na to, aby celý proces bol presne naplánovaný, adekvátne premyslený a poskytujeme najvyššiu kvalitu služieb berúc do úvahy všetky citlivé faktory, ktoré môžu mať negatívny dopad na úspešnosť nášho mandátu.

Naše služby

Fúzie a Akvizície

V prípade, že máte záujem predať spoločnosť alebo podnik prípadne rozšíriť Vaše portfólio o ďalšiu spoločnosť alebo podnik, náš tím odborníkov je pripravený asistovať Vám a komplexne zastrešiť všetky fázy tranzakčného procesu až do úspešného ukončenia tranzakcie.


Oceňovanie aktív a valuačné
služby

Máme bohaté skúsenosti s prípravou finančných modelov vrátane scenárov a senzitivity analýz pre našich klientov, tak aby chápali celú tvorbu a jednotlivé komponenty stanovenia investičnej hodnoty a jej plného potenciálu v budúcnosti.


Investície do nehnuteľností

Vzhľadom na objem viac ako 800 mil eur úspešne realizovaných transakcií v investíciách do nehnuteľností sa naše znalosti a transakčné skúsenosti významne odlišujú od našej konkurencie. Aktívny prístup k riadeniu investícií, realizácie hodnoty, naše vedomosti a chápanie dynamiky realitného trhu sú často označované ako referenčné v tejto oblasti podnikania.

Expanzné služby

Poskytujeme poradenstvo pre rôzne druhy rastového kapitálu od štandardných spôsobov financovania cez bankové úvery až po rozvojový kapitál vo forme private equity a mezanínového financovania.

 

Krízový manažment a
reštrukturaliácie

Náš tím je pripravený aktívne vstúpiť a zastrešiť riadenie spoločností v kríze vo forme interim manažmentu. Aktívne sa podieľame na riadení cash flow, implementácie finančného reportingu, nastavení transparentnej formy výkazníctva rizík a manažmentu z pohľadu riadenia hodnoty v spoločnostiach, voči ktorým máme mandát. V situáciách, kde je to nevyhnutné aktívne komunikujeme s veriteľmi a ostatnými dotknutými skupinami za účelom riešenia danej situácie.

Kontakt

Upozornenie:
Sme nezávislá spoločnosť poskytujúca služby finančného poradenstva v medziach mandátov našich klientov. Neposkytujeme účtovné služby ani služby v oblasti daní a daňového poradenstva.

Napíšte nám správu